Рівненською обласною державною адміністрацією розпочато прийом документів на конкурсний відбір проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва області

02.06.2023

Рівненською обласною державною адміністрацією

розпочато прийом документів на конкурсний відбір проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва області, , для реалізації яких може бути надана фінансова підтримка з обласного бюджету на 2023 рік шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками), що надаються на реалізацію проектів.

Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками), передбачених в обласному бюджеті відповідно до встановленого Порядку, за рішенням конкурсної комісії може надаватись суб’єктам малого і середнього підприємництва, які:

розробили або реалізують проект, який передбачає: впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг, виконання робіт);

отримали кредит для реалізації проекту.

До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти підприємницької

діяльності або їх участь у конкурсі може бути призупинена, якщо вони підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Для участі у конкурсному відборі суб’єктами малого і середнього підприємництва подаються такі документи:

проектна заявка на участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;

копія фінансового звіту (декларації) за останній рік і останній звітний період;

копія договору, завірена установою, яка видала кредит (позику),

або нотаріально засвідчена копія договору. У разі надання кредиту (позики) фінансовою установою, яка є нерезидентом України, подаються передбачені чинним законодавством України документи відповідних установ Національного банку України;

прогнозний помісячний графік сплати відсотків та погашення суми кредиту (позики) на весь період користування (завірений банком);

копії підтвердних документів щодо використання кредитних коштів для реалізації проекту (договори, накладні, акти виконаних робіт (надання послуг),

розрахункові документи про здійснення оплати (меморіальний ордер, платіжне доручення, виписка з рахунку) тощо);

згода на збір та обробку персональних даних.

Прийом документів здійснюється департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації - організатором конкурсного відбору:

з понеділка по четвер - з 09:00 до 17:00 год., в п’ятницю з 09:00 до 16:00 год. (обідня перерва: з ІЗ:0 до 14:00 год.) за адресою: місто Рівне, майдан Просвіти, 1, кабінети 417, 418 до 20 червня 2023 року.

Довідкову інформацію щодо конкурсного відбору можна отримати за номерами телефонів: 695-215, 695-293, моб. 0961582179

або електронною поштою: mp-ekon@ukr.net».

Поділитися: