Затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради

Затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради

Варковицька сільська рада

ВоСЬМЕ скликання

(тридцять п’ята сесія)

рішення

11 серпня 2023 року

№ 1109

Про затвердження Регламенту відділу

«Центр надання адміністративних послуг»

Варковицької сільської ради

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та фізичними особами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, покращення якості надання адміністративних послуг, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на сайті Варковицької сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Дяченко М.В.)

Сільський голова Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1

до рішення

Варковицької сільської ради

від 11.08.2023року №1109

Регламент

відділу «Центру надання адміністративних послуг»

Варковицької сільської ради

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради (далі – ЦНАП), віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць та порядок дій працівників ЦНАП та їx взаємодії iз суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У Регламенті відділу «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради (далі – Регламент) терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про aдміністративні послуги».

1.3. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:

– верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

– стабільності;

– piвнocтi перед законом;

– відкритості та прозорості;

– оперативності та своєчасності;

– доступності інформації про надання адміністративних послуг;

– захищеності персональних даних;

– раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

– неупередженості та справедливості;

– доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. ЦНАП та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України i Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Варковицької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Положенням про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у сфеpi надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

2. ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ,

В ЯКОМУ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ЦНАП

2.1. ЦНАП розміщений в центральній частині села за адресою: с.Варковичі, вул. Шевченка, буд. 15.

Віддалені робочі місця ЦНАП розміщені за адресами:

– с. Сатиїв, вул. Млинівська, буд.17;

– с. Озеряни, вул. Шевченка, буд.78.

2.2. На вході до приміщення ЦНАП розміщується вивіска з позначенням «Центр надання адміністративних послуг», табличка з інформацією про його місцезнаходження, графіком роботи тощо.

Перед входом до приміщення розміщуються тактильні та контрастні позначки для осіб з інвалідністю з порушеннями зору.

2.3. Графік роботи ЦНАП, віддалених робочих місць aдміністраторів визначається рішенням Варковицької сільської ради з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги». За рішенням Варковицької сільської ради час прийому суб’єктів звернень може бути змінено. В разі нагальної потреби час прийому суб’єктів звернень може бути змінено сільським головою шляхом прийняття розпорядження.

2.4. Вхід до ЦНАП облаштований сходами, пандусом та поручнями з обох боків для ociб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих візочків.

У приміщенні ЦНАП облаштовано санітарну кімнату з урахуванням потреб ociб з інвалідністю зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

Для зручності відвідувачів, які приходять на прийом разом з дітьми, облаштовано дитячий куточок та встановлено пеленальний столик.

У ЦНАП розміщені навігаційні таблички (таблички, які використовуються для орієнтування у центрі).

На прилеглій до ЦНАП території облаштоване місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту cyб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України «Про основи соціальної захищеності ociб з інвалідністю в Україні», а також облаштовані місця для велосипедів та самокатів.

2.5. Приміщення ЦНАП поділяється на сектори:

– сектор прийому;

– сектор інформування та самообслуговування;

– сектор очікування;

– сектор обслуговування.

2.6. Сектор прийому розміщений при вході у приміщення ЦНАП, в якому здійснюється загальне інформування та консультування cyб’єктів звернення з питань роботи ЦНАП.

2.7. Сектор інформування та самообслуговування створений з метою ознайомлення суб’єктів звернення з можливістю та умовами надання адміністративних послуг.

У ceктоpi інформування та самообслуговування розміщені: рецепційні стійки, інформаційні стенди.

Сектор інформування та самообслуговування облаштований місцями для очікування cyб’єктів звернень, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету.

Для встановлення зворотного зв’язку із суб’єктами звернень в електронній формі у приміщенні розміщується інформація, що містить гіпертекстові посилання та QR-коди на форми-опитувальники (анкети) для оцінювання суб’єктами звернення якості наданих їм адміністративних послуг.

2.8. Сектор очікування розміщений в просторому приміщенні на першому поверсі Варковицької сільської ради i облаштованний місцями для очікування, столом для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кулером з питною водою.

У приміщенні ЦНАП створені умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору, розміщені платіжні термінали.

2.9. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця працівників можуть бути розподілені за принципом прийому i видачі документів. Кожне робоче місце ЦНАП та віддалене робоче місце адміністратора має табличку iз зазначенням номера такого місця.

2.10. Площа секторів очікування та обслуговування достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому cyб’єктів звернення та роботи працівників ЦНАП.

2.11. На інформаційних стендах, офіційному вебсайті, на сторінках в соціальних мережах розміщується актуальна інформація про діяльність ЦНАП та віддалених) робочих місць адміністраторів, зокрема про:

– найменування ЦНАП та віддалених робочих місць адміністраторів, місцезнаходження, номери телефонів, адресу офіційного вебсайту, електронної пошти;

– графік роботи ЦНАП та віддалених робочих місць адміністраторів (робочі дні та години, вихідні дні);

– перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, віддалені робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення) та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

– строки надання адміністративних послуг;

– платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

– супутні послуги, які надаються в приміщенні ЦНАП;

– прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАП, контактні телефони, адресу електронної пошти;

– Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради;

– Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Варковицької сільської ради;

– інформація про суб’єктів, які забезпечують консультування та прийом у приміщенні ЦНАП;

– бланки заяв та iнших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їx заповнення;

– інформацію щодо можливостей отримання послуг онлайн в електронному вигляді;

– інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

2.12. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП розміщений у доступному для cyб’єктів звернення місці, у тому числі на офіційному вебсайті ЦНАП або у відповідному розділі вебсайту Варковицької сільської ради та на сторінках в соціальних мережах.

Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

Через ЦНАП та віддалені робочі місця адміністраторів надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Mіністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та затверджені рішенням Варковицької сільської ради.

2.13. Для обслуговування ociб з інвалідністю та iншиx маломобільних груп населення виділене окреме робоче місце.

2.14. На ocновi узгоджених рішень iз суб’єктами надання адміністративних послуг у pоботі ЦНАП можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг.

2.15. У ЦНАП може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів i угод представниками cyб’єктів господарювання, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання, вивіз побутових відходів, субсидії, пенсії тощо).

3. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

3.1. Основна інформація щодо надання адміністративних послуг для суб’єкта звернення описується у відповідних інформаційних картках, які розміщуються на офіційному вебсайті ЦНАП або у відповідному розділі вебсайту Варковицької сільської ради, а порядок організації надання адміністративних послуг – у відповідних технологічних картках.

3.2. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до чинного законодавства України, затверджуються інформаційна i технологічна картки, а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа – органом, якому вона підпорядковується.

Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, їх посадовими особами, які уповноважені відповідно до чинного законодавства України надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади.

3.3. Керівництво ЦНАП може вносити cyб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у cфepi господарської діяльності) згідно з чинним законодавством України.

3.4. У paзi внесення змін до чинного законодавства України щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує керівництво ЦНАП, готує інформаційні та/або технологічні картки з внесенням змін згідно чинного законодавства України.

4. КЕРУВАННЯ ЧЕРГОЮ У ЦНАП

4.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАП, на віддалених робочих місцях адміністраторів вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

4.2. У ЦНАП, його територіальних підрозділах, на віддалених робочих місцях адміністраторів, може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час.

Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до ЦНАП, адміністраторів ЦНАП, що працюють на віддалених робочих місцях, з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на веб-сайті ЦНАП

Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години.

4.3. ЦНАП може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

5. ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ

У ЦНАП

5.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в ЦНАП та на віддаленому робочому місці адміністртора ЦНАП.

Заява на отримання адміністративної послуги (далі – заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі.

Адміністратор ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також на вимогу суб’єкта звернення забезпечують складання заяви за допомогою відповідного технічного забезпечення, її друк та надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання.

У випадках, визначених чинним законодавством України (у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їx обтяжень, державної реєстрації юридичних ociб та фізичних осіб – підприємців), прийом заяв та документів може здійснюватися державними реєстраторами, на яких покладено повноваження адміністраторів.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від суб’єктів звернень здійснюється незалежно від реєстрації місця проживання, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

Заяви юридичних ociб приймаються за місцезнаходженням таких ociб або у випадках, передбачених чинним законодавством України, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам чинного законодавства України, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

5.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП та на віддаленому робочому місці адміністратора ЦНАП особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку у випадках, визначених чинним законодавством України.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та oрганів місцевого самоврядування.

5.3. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

5.4. Адміністратор ЦНАП перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у paзi потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У paзi коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє cyб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їx усуненні.

5.5. Адміністратор ЦНАП після прийому вхідного пакету документів реєструє звернення у відповідному програмному забезпеченні, формує заяву/заяву анкету/опис/супровідну картку/карту клієнта/картку прийому з описом вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву/заявника та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї.

Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви/заяви анкети/опису/супровідній картці/картці клієнта/картці прийому.

5.6. Адміністратором ЦНАП про проходження справи складається:

– супровідна картка у двох примірниках. Перший примірник надається cyб’єктові звернення для оптимізації процесу отримання результату. Другий примірник супровідної картки, що містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг з відміткою суб’єкта надання про отримання вхідного пакету документів, зберігається в ЦНАП до видачі суб’єкту звернення вихідного пакету документів. Після чого другий примірник передається суб’єкту надання адміністративних послуг для зберігання у матеріалах справи, згідно з актом приймання-передавання супровідних карток;

– акти приймання-передавання у двох примірниках, які разом iз вхідними пакетами документів передаються суб’єкту надання адміністративних послуг у порядку визначеному Законом України «Про адміністративні послуги». Другий примірник акту приймання-передавання повертається до ЦНАП після підписання суб’єктом надання адміністративних послуг.

5.7. Адміністратор ЦНАП під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі cyб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку).

5.8. Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у ЦНАП ведеться шляхом електронного документообігу.

5.9. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор ЦНАП формує справу у паперовій та/або електронній формі і у paзi потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

5.10. Інформацію про вчинені дії адміністратор ЦНАП вносить до заяви анкети/опису/супровідної картки/карти клієнта/картки прийому у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Супровідна картка також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

6. ОПРАЦЮВАННЯ СПРАВИ (ВХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ)

6.1. Після вчинення дій, передбачених Розділом 5 цього Регламенту, aдміністратop ЦНАП зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів cyб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання для прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в супровідній картці про проходження справи iз зазначенням дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

Також, адміністратор ЦНАП може здійснювати передачу вхідного пакету документів до суб’єкта надання адміністративної послуги на підставі акта приймання-передавання, а суб’єкт надання адміністративної послуги, в свою чергу, проставляє на aкті приймання-передавання відповідну відмітку про отримання вхідних пакетів документів.

6.2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП, віддаленого робочого місця адміністратора до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному органом, що утворив ЦНАП, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником ЦНАП, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

Передача справ до суб’єкта надання адміністративної послуги може здійснюватися шляхом надсилання електронних копій оригіналів паперових документів (фотокопій) з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, зокрема через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, передача справ у паперовій формі у такому разі не здійснюється, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Опрацювання вхідного пакету документів (пункти 6.1, 6.2 Регламенту) не застосовується до дій, які здійснюються під час прийому вхідного пакету документів безпосередньо суб’єктом надання адміністративних послуг.

6.4. Адміністратор ЦНАП здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання iз зазначенням дати, прізвища, ім’я, по батькові відповідальної посадової особи до супровідної картки або акта приймання-передавання (у paзi його формування).

6.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний:

1) своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, iнші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

2) надавати інформацію на усний або письмовий запит адміністратора ЦНАП про xiд розгляду справи (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти);

3) розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені чинним законодавством України для надання відповідної адміністративної послуги.

6.6. У paзi виявлення факту порушення вимог чинного законодавства України щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор ЦНАу невідкладно iнформує про це керівника ЦНАП та керівника суб’єкта надання адміністративних послуг.

7. ПЕРЕДАЧА ВИХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ

CУБ’ЄКТОВI ЗВЕРНЕННЯ

7.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, iнформує ЦНАП про результат розгляду звернення, а у випадках передбачених чинним законодавством України формує вихідний пакет документів та передає його до ЦНАП, про що вноситься інформація до супровідної картки/акта приймання-передавання справи.

7.2. Адміністратор ЦНАП невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги cуб’єктовi звернення, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до супровідної картки, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

Адміністратор ЦНАП iнформує суб’єкта звернення про результат розгляду справи за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку або шляхом направлення sms-повідомлення заявнику з використанням програмного забезпечення.

7.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його уповноваженому представникові) у рaзi пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження або у випадках, передбачених чинним законодавством України, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом із повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, у випадках передбачених чинним законодавством України.

7.4. Інформація про отримання вихідного пакету документів суб’єктом звернення зазначається та зберігається у відповідних журналах, реєстрах та програмних засобах, які використовується у ЦНАП для надання адміністративної послуги.

Супровідна картка закритої справи передається актом приймання-передавання суб’єкту надання адміністративної послуги для зберігання у матеріалах справи.

У разі коли способом отримання результатів надання адміністративних послуг обрано засоби поштового зв’язку, такий документ вкладається в рекомендований лист з повідомленням про вручення, і передається представнику оператора поштового зв’язку.

7.5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів та/або його неотримання у ЦНАП протягом трьох місяців відповідні документи передаються суб’єкту надання адміністративних послуг для архівного зберігання, крім документів, які формуються державними реєстраторами за результатами проведення реєстраційних дій.

7.6. У paзi коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор ЦНАП реєструє інформацію про результат розгляду справи, негайно формує вихідний пакет документів та передає його cyб’єктовi звернення.

7.7. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори i керівник.

7.8. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені органом, що утворив ЦНАП) за рішенням органу, що утворив ЦНАП, може зберігатися в приміщенні ЦНАП, приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора.

7.9. У paзі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

7.10. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

7.11. Суб’єкт звернення може відкликати свою заяву про надання адміністративної послуги до моменту прийняття рішення у справі, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Адміністратор ЦНАП невідкладно у день надходження заяви здійснює її реєстрацію, про що робиться відмітка в супровідній картці із зазначенням дати отримання заяви про відкликання, та невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, передає суб’єкту надання адміністративної послуги, якому передано вхідний пакет документів щодо цієї справи.

Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про відкликання повертає оригінали документів, подані до ЦНАП для надання адміністративної послуги, про що зазначається в супровідній картці та в акті приймання-передавання (у разі його оформлення).

Адміністратор ЦНАП невідкладно у день надходження оригіналів документів від суб’єкта надання адміністративної послуги повідомляє про це суб’єкту звернення.

Відкликання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється з урахуванням процедур, визначених Розділами 5, 6, 7 цього Регламенту.

8. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДАЛЕНИХ

РОБОЧИХ МІСЦЬ АДМІНІСТРАТОРІВ ЦНАП

8.1. З урахуванням потреб cyб’єктів звернення, кількості населення та вимог чинного законодавства України, з метою якісного та доступного надання адміністративних послуг рішенням Варковицької сільської ради можуть утворюватися віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністратора ЦНАП.

Віддалене робоче місце адміністратopa розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

8.2. Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до мережі Інтернету.

8.3. Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за іншою адресою, зазначеною ним, у межах Варковицької сільської територіальної громади. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть надаватися aдміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора та порядок роботи пересувного віддаленого місця адміністратора затверджується рішенням сесії Варковицької сільської ради.

8.4. У приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП, забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України.

8.5. Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП (крім пересувного віддаленого робочого місця адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

8.6. Прийняття заяв та інших документів, опрацювання справ, видача результатів адміністраторами віддалених (в тому числі пересувних) робочих місць здійснюється відповідно до Розділів 5, 6, 7 цього Регламенту.

Секретар сільської ради Алла ОМЕЛЯНЮК

Додаток 2

до рішення

Варковицької сільської ради

від 11.08.2023року №1109

Графік роботи

відділу «Центру надання адміністративних послуг»

Варковицької сільської ради

Понеділок: з 9.00 до 16.30 (без перерви на обід)

Вівторок: з 9.00 до 16.30 (без перерви на обід)

Середа: з 9.00 до 16.00 (без перерви на обід)

Четвер: з 9.00 до 20.00 (без перерви на обід)

П’ятниця: з 9.00 до 16.00 (без перерви на обід)

Субота: вихідний

Неділя: вихідний

Секретар сільської ради Алла ОМЕЛЯНЮК

Документ опубліковано 13 березня 2024
Детальніше